Wszystko na temat rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach

Bardzo często słyszy się ostatnio anglojęzyczne terminy związane z technologią informacyjną. Są one często mało zrozumiałe dla niezwiązanego z branżą człowieka. W dobie powszechnej komputeryzacji i informatyzacji warto je jednak rozpoznawać i rozumieć, zwłaszcza że niezwykle często można je zobaczyć w ofertach pracy. Hasła takie jak outsourcing IT bardzo wolno wchodzą do powszechnego użycia. Wymieniona nazwa, pomimo że brzmi obco, niesie za sobą bardzo prosty sens.

Read more